ماشین سازی


ساخت ماشین آلات صنعتی

ماشین های صنعتی مخصوص

گیوتین وپرس برک هیدرولیک

انواع فیکچر کنترلی و مونتاژ

اورهال ماشین آلات

  • میز رایزرمیز رایزر
  • کانواير هوايي آيتانک ترکيه
کانواير هوايي آيتانک ترکيه
  • پمپ پمپ
  • توربين آبي 3/3 مگاوات شرکت توبا
توربين آبي 3/3 مگاوات شرکت توبا
  • رانر توربين آبيرانر توربين آبي
  • درام جرثقيلدرام جرثقيل
  • جیگ و فیکسچرجیگ و فیکسچر
  • انواع قالب فلزیانواع قالب فلزی