شرکت صنعتی پارس آذرخش ( تولید کننده انواع قطعات خودرویی و صنعتی)


 

شرکت سایپا ، قالبهای صنعتی سایپا و مهندسی توسعه سایپا :
- DIE CHANGER خط پرس شاپ
- فیکسچرهای خط تولید پراید صبا و نسیم
- کانوایر و اتوماسیون خط رنگ
- جیگ و فیکسچر واستند مخصوص خط مونتاژمینیاتورو پراید
- هنگر انتفال بدنه
- ماشینکاری قطعات سبک و سنگین
- Sash خط رنگ S81
- قالبهای تولید بدنه S81
گروه مپنا :
- ساخت استراکچر فلزی نیروگاه کرمان
- فیکسچرهای ماشینکاری 
- قالب سمبه و ماتریس
صنایع سیمان :
- ساخت ماشین سرند سیمان آبیک 
- ساخت استراکچر فلزی سیمان ارومیه
- ساخت استراکچر فلزی سیمان سامان غرب
  • میز رایزرمیز رایزر
  • کانواير هوايي آيتانک ترکيه
کانواير هوايي آيتانک ترکيه
  • پمپ پمپ
  • توربين آبي 3/3 مگاوات شرکت توبا
توربين آبي 3/3 مگاوات شرکت توبا
  • رانر توربين آبيرانر توربين آبي
  • درام جرثقيلدرام جرثقيل
  • جیگ و فیکسچرجیگ و فیکسچر
  • انواع قالب فلزیانواع قالب فلزی